Parviz Bakhtiari

پرویز بختیاری در ایران برای تلاشهای متمرکزش بر ارتقا مدیریت مالی خبره ای شناخته شده است و مجموعه ای مشتمل بر دهها جلد کتاب و مقاله وزین در این حوزه است، معرفی مدل نوآورانه BSC به مدیران نیز چهره ای برجسته از وی ساخته است. او برای نخستین بار کتاب ارزشمند “کارت امتیازی متوازن، گام به گام” وکتابهای مرجع کاپلان و نورتن  را بسیار روان و زیبا ترجمه کرد که سال ۲۰۰۵ در اجلاس سالانه  پالادیوم در مادرید قرار گرفت. وی سالها عضو هییت مدیره ، مدرس و مشاور ارشد سازمان مدیریت صنعتی ،  مشاور مدیر منطقه ای QPR Iran و صنایع پیشرو ایران بوده است.

Bakhtiari Resume1_Page_1Bakhtiari Resume1_Page_28-31-2016 5-39-10 PM

pdf-file-64Bakhtiari Resume