QPR Suite

۲۰۱۶ QPR® Suite پلاتفرم توسعه سازمانی

  • زمانیکه سازمان نیاز به توسعه سریع دارد،People@work!
  • وقتی مدیریت هزینه ها بطوری فراگیر مورد نظر است،
  • جاییکه رصد بازار و سلایق مشتریان حرف اول را میزند،
  • جاییکه دیگر زمانی برای آموزشهای کلاسیک ملال آور کارکنان نیست،
  • “تعامل سازنده حول اهداف” الزام حیاتی شده است و
  • مجمع الجزایر نرم افزارها در عوض همسویی ، به تفرق کارکنان دامن میزند ،
  • و زمانیکه تمامی ترفندهای مدیریتی ما حاصلی ندارد!   ®QPR در چنین فضایی متولد شد
  • پلاتفرم ®ًQPR Suite: یک “اکوسیستم سازمانی” که با پذیرش نرم افزارهای جزیره ای موجود سازمان در محیط وبی خود، پلاتفرمی مشارکتی برای برنامه های توسعه ای فراهم می نماید.

سیستمهای متنوع در یک پلاتفرم! 

مدیریت فرایندها BPM، برنامه ریزی و مدیریت عملکرد CPM ، مدیریت استراتژی BSC ، مدیریت ریسک و انطباق GRC، سیستم مدیریت کیفیت  QMS و ایمنی  OHSAS/Hazop/HSE و محیط زیست، معماری سازمانی  EAو  استراتژی فناوری اطلاعات ، مدیریت اسناد و مدارک، مدیریت مشارکتی، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ITIL/Cobit، کنترل آماری فرایند  SPC، داده کاوی فرایندProcess Mining، شبیه سازی و هوشمندی تجاری  BI

 

QPR Suite ۲۰۱۶

فراهم کننده کلیه نیازهای مدیریتی شما برای برنامه ریزی ، کنترل ، نظارت بلادرنگ، شبیه سازی و تحلیل و پیش بینی است. امکانات بهم تنیده ای که بالاترین استانداردهای فنی در آنها بکار گرفته شد و تجارب افزون بر ۲۰۰۰ مشتری جهان تراز در آن تعبیه گردیده ، و با لایسنس رسمی و خدمات پیاده سازی و پشتیبانی گواهیشده  QPR  فنلاند در اختیار  سازمانهای ایران نیز قرار گرفته است.

 QPR Suite Overviewcloud-download-64

8-29-2016 5-42-03 PM
اعلامیه مدیر عامل QPR ، تعهد بومی سازی

 

 

QPR_Overview_70

مجموعه ایی کم نظیر دربرگیرنده:                                                                     

link-5-24 http://www.qpr.com/products/qpr-suite